Anti-pestprogramma versus werken aan een veilig schoolklimaat: wat werkt?

17 januari 2022

Anti-pestprogramma versus werken aan een veilig schoolklimaat: wat werkt?

Wij van Schooljudo pretenderen niet dat we een anti-pestmethodiek in huis hebben. Wél geven wij aan dat we een bijdrage leveren om pesten tegen te gaan. Dit doen we onder andere met onze samenwerking met de Stichting Aandacht voor Pesten die hebben meegeschreven aan onze methodiek. En door schoolbreed te werken om een veilig en fijn schoolklimaat te creëren.

Schokkende resultaten uit onderzoek
Het AD schrijft vandaag, op 24 mei 2018, dat 1 op de 14 kinderen aangeeft dat hij of zij meerdere keren per week wordt gepest. Dat is meer dan werd gedacht. En dat is schokkend! Een derde van deze kinderen geeft ook nog eens aan het aan niemand verteld te hebben. Daarnaast blijken ‘pestlessen’ bij de helft van de basisschoolleerlingen die deze krijgen nauwelijks effect te hebben. Van een aantal veelgebruikte methoden kan het effect niet worden bewezen. Vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut hebben hiernaar onderzoek gedaan. Zij hebben ruim 8.000 kinderen gevolgd en geanalyseerd of er in hun klassen daadwerkelijk minder werd gepest. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van tien veelgebruikte anti-pestprogramma’s blijkt dat er vier goed werken: PRIMA, KiVA, Taakspel en Alles Kidzzz. Een populaire methode als Kanjertraining, die op maar liefst 2.500 scholen wordt toegepast, blijkt in veel gevallen niet te werken.

Wat werkt wel?
Pedagogiek in praktijk (PIP) concludeerde in 2015 dat er veel aandacht is voor pesten maar weinig aandacht voor optimalisering van het leerklimaat en veiligheid. Een gemiste kans. Want anti-pestprogramma’s hebben maximaal 20% effect op agressie, terwijl een beter klimaat zorgt voor 60% vermindering. Zo vertelde Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden, ons een aantal jaar geleden al. Tijdens een congres voor het speciaal onderwijs georganiseerd door Stichting School & Veiligheid, waar wij een workshop mochten verzorgen.

Bij het voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten op te leveren. Waarbij interventies op school-, klassikaal en individueel niveau gecombineerd worden. Daarbij helpt het om te investeren in een veilig klimaat en het verbeteren van relaties binnen de school. Er is grote winst te behalen wanneer op school een sfeer gecreëerd wordt waarin harmonie en respect centraal staan en pesten en ander agressief gedrag niet getolereerd worden (Lyznicki, McCaffree, & Robinowitz, 2004).

Volgens Orobio de Castro, hoogleraar van de universiteit van Utrecht, werken lessen waarin de hele klas wordt betrokken het best. ”Het is belangrijk dat kinderen de pesters in hun klas niet populair maken en de gepeste leerlingen in de groep opnemen. Daarvoor heb je iedereen nodig.” Daarnaast zou het (vaker) bevragen van leerlingen over pestgedrag volgens de Castro verplicht moeten worden, omdat juist zij weten wat er speelt.

Samenwerking Schooljudo & ZIEN!
De mening van Orobio de Castro bevestigt het belang van de recente samenwerking die wij zijn aangegaan met het monitoringssysteem ZIEN!. Door deze samenwerking kunnen leerkrachten systematisch kinderen bevragen en zien hoe Schooljudo bijdraagt aan het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen van groep 1 t/m groep 8. De samenwerking is in gang gezet omdat de hoofdwaarden van Schooljudo goed aansluiten bij de basisbegrippen van ZIEN! ‘Welbevinden en Betrokkenheid’. Daarnaast zijn de subthema’s van Schooljudo aansluitend om de verschillende ruimtenemende en ruimtegevende vaardigheden die door middel van ZIEN! worden getoetst. Benieuwd over welke vaardigheden dit gaat en hoe de samenwerking tussen Schooljudo & ZIEN! er precies uitziet?

Check hier: samenwerking Schooljudo & ZIEN!

Wij hopen dat door de inzichten vanuit de onderzoeken het pestprobleem in Nederland gerichter aangepakt wordt. En scholen kunnen kiezen voor een aanpak die bij hen past en die werkt. Wij leveren hierin graag een bijdrage door samen te werken aan een fijne en veilige sfeer en door kind en klas krachtig te maken.

Deel dit artikel

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief