Basisschoolleerlingen geven hun mening over Schooljudo

Basisschoolleerlingen geven hun mening over Schooljudo

Recent effect onderzoek laat zien dat basisschoolkinderen het Schooljudo programma als leuk en leerzaam ervaren.

Doel van het onderzoek

Schooljudo heeft in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam dit onderzoek uitgevoerd met als doel: ‘Het achterhalen van de behoefte van de leerlingen zodat wij ons programma kunnen blijven verbeteren en zo dichterbij de eindgebruiker komen te staan’.

De doelgroep

Het onderzoek is uitgevoerd op acht basisscholen verspreid over 769 leerlingen. Deze scholen hebben in de maanden september en oktober de fysieke lessen gehad en daarmee gewerkt aan de waarden vertrouwen en samenwerken.

Resultaten

Uit het onderzoek is gebleken dat 82 procent van de onderbouwleerlingen Schooljudo leuk vindt. Van deze onderbouwleerlingen ervaart 62 procent een verschil in de klas met betrekking tot de waarde die centraal stond. Op de vraag wat hebben jullie geleerd over het thema samenwerken komen verschillende antwoorden naar voren: ‘Leren van elkaar’, ‘Nieuwe vrienden maken’ en ‘Als je goed samenwerkt worden klusjes makkelijker’.

Onze Entertrainers worden ook positief beoordeeld door de leerlingen. 75 procent van de leerlingen geeft aan de entertrainer goed te vinden!

Bij de vraag of leerlingen van andere scholen ook zouden moeten meedoen met Schooljudo antwoorden de kinderen met ‘Nee!’. Wanneer er werd doorgevraagd gaven zij een leuk en opmerklijk antwoord: ‘Als de andere kinderen ook gaan Schooljudoen kunnen wij straks niet meer meedoen’.

Wij willen de scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek bedanken voor de openheid en tijd die zij hebben vrijgemaakt om mee te helpen aan de verbetering van het Schooljudo programma.

Deel dit artikel

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief