Waarde #4 Beheersing

Beheersing – In balans blijven

Na ‘respect’ komt de waarde ‘beheersing’ aan bod. Zowel op de mat als in de klas gaan wij met deze waarde aan de slag. Het team van leraren betrekken wij bij dit thema door voorafgaande het programma hen een waardenworkshop aan te bieden.

Wij dagen kinderen uit om na te denken over de volgende onderwerpen:

  • Praatles 1: Iemand buitensluiten.
  • Praatles 2: In controle zijn.
  • Praatles 3: Keuzes maken.
  • Praatles 4: Fouten maken mag.

In de digitale omgeving is er aansluitend lesmateriaal voor in de klas te vinden. In de middenbouw worden er vragen gesteld aan de hand van fragmenten van de film “Wreck it Ralph”. In de bovenbouw wordt de stof behandeld aan de hand van “The Incredibles”. Iedere les sluiten wij af met een passende energizer en de opdracht om samen met de klas de waardenposter in te vullen.

Na ‘beheersing’ gaan wij verder met de waarde ‘weerbaarheid’.

 

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief