Categorie: Nieuws

Win het boek ‘Kwestie van doen’

Terug Kwestie van doen Ontwikkeling van kinderen kent geen grenzen - Door: Anke Derks Jon Roozenbeek en Thom Roozenbeek We leven in een snel veranderende wereld. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Dagelijks komen thema’s voorbij die knagen aan de kwaliteit van onze samenleving. Er zijn versnipperde financierings- en subsidiestromen in het sociale domein [...]
Read More

De staat van het onderwijs: Burgerschap

Terug Het onderwijsthema: Burgerschap Sinds 2006 is ‘actief burgerschap en sociale integratie’ door de Onderwijsinspectie opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Door de toenemende individualisering, bevolkingsgroei en culturele diversiteit wordt het belang van democratisch burgerschap en sociale integratie steeds groter. Echter, uit de Staat van het onderwijs komt naar voren dat Nederlandse kinderen minder [...]
Read More

Stoeien met thuisblijven

Terug Stoeien met thuisblijven We stoeien momenteel allemaal met thuisblijven. Geen school en ook geen Schooljudo lessen op de judomat... Maar dat betekent niet dat we niet kunnen stoeien! Stoeien is namelijk erg belangrijk voor de ontwikkeling en vooral heel erg leuk! Met dit stoeiboek kun je thuis met je ouders/verzorgers/broers of zussen lekker aan [...]
Read More

Online lessen tijden corona

Terug Schooljudo lessen voor thuis We zitten de aankomende tijd zo veel mogelijk thuis. Dus helaas geen Schooljudo lessen op de judomat… Dat betekent natuurlijk niet dat we niks kunnen leren over de Schooljudo waarden! Elke week staat in het teken van een Schooljudo waarde. Dit is de volgorde: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en [...]
Read More

Gezonde School aanbod schooljaar 19/20

Terug Schooljudo opnieuw in het Gezonde School aanbod voor schooljaar 20/21 In maart kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft jouw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. De ondersteuning bestaat o.a. uit een financiële bijdrage die ingezet kan worden voor Schooljudo. WAT HOUDT HET [...]
Read More

Basisschoolleerlingen geven hun mening over Schooljudo

Terug Basisschoolleerlingen geven hun mening over Schooljudo Recent effect onderzoek laat zien dat basisschoolkinderen het Schooljudo programma als leuk en leerzaam ervaren. Doel van het onderzoek Schooljudo heeft in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam dit onderzoek uitgevoerd met als doel: ‘Het achterhalen van de behoefte van de leerlingen zodat wij ons programma kunnen blijven [...]
Read More

De kracht van stoeien!

Terug De kracht van stoeien! Bij Schooljudo geloven wij in de kracht van stoeien en de sociale competentie die je daarmee ontwikkeld. Dit doen we door in te zoomen op de invloed van stoeien op het kind zelf en op de omgeving/anderen. De komende periode zullen we steeds een van de krachten van stoeien onder [...]
Read More

Jaar 1 Schooljudo in Castricum; een prachtige start

Terug Jaar 1 Schooljudo in Castricum; een prachtige start September 2018 besloot de gemeenteraad van Castricum unaniem het Schooljudo programma in te zetten voor iedere basisschool in 2018, 2019 en 2020 als invulling van het preventieve jeugd- en sportbeleid. Een jaar later is het tijd om terug te blikken op het eerste jaar Schooljudo. 1603 [...]
Read More