De kracht van stoeien!

De kracht van stoeien!

Er zijn veel verschillende onderzoeken over het thema stoeien. Uit vrijwel alle onderzoeken blijkt dat leerlingen gebaat zijn bij stoeien. Lekker stoeien om stoom af te blazen, om de motoriek te ontwikkelen, om te experimenteren met het vallen en rollen, etc. Voor sommige leerlingen gaat stoeien hand-in-hand met de ontwikkeling van sociale competenties als sociaal bewustzijn en aanpassingsvermogen, samenwerken en vertrouwen. Deze waarden staan bij Schooljudo ook centraal. Het blijkt zelfs dat kinderen die meer spelend stoeien doorgaans minder fysiek of verbaal agressief zijn in de klas. 

Toch kan stoeien ook een aanleiding vormen voor incidenten; er wordt gevochten, er is sprake van uitsluiting en van ongelukjes. Om deze redenen zorgen de Schooljudo Entertrainers ervoor dat de kinderen in een veilige omgeving leren stoeien met elkaar. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de samenwerkingspartners van de kinderen. Niet alleen vriendjes met elkaar maar de hele groep door elkaar heen! 

Verbeterde groepsdynamica

Jonge kinderen die spelend stoeien, vertonen in andere contexten niet vaker agressief gedrag. Integendeel zelfs! Het blijkt dat kinderen die meer spelend stoeien doorgaans minder fysiek of verbaal agressief zijn in de klas. Dit leidt uiteindelijk tot positieve effecten op de sociale ontwikkeling (onderhandelen, luisteren), zelfregulatie, de cognitieve en de motorische ontwikkeling (grenzen aanvoelen en lichaamscoördinatie). Dit alles resulteert uiteindelijk volgens onderzoek in het hebben van een verbeterde groepsdynamica.

Bij Schooljudo geloven wij in de kracht van stoeien en de sociale competentie die je daarmee ontwikkelt. Dit doen we door in te zoomen op de invloed van stoeien op het kind zelf en op de omgeving/anderen. De komende periode zullen we steeds één van deze krachten van stoeien onder de aandacht brengen.

1. Houding

Zelf
Gebleken is dat stoeien een positief effect heeft op de houding van kinderen. De kinderen doen, veelal in tweetallen, oefeningen die balans en samenwerking vereisen waardoor de lichaamscontrole verbetert. Duwen, trekken, vallen en opstaan helpt om angsten te overwinnen. Vallen is niet meer eng maar juist leuk! Dit zorgt voor vertrouwen in het vermogen om te leren en daarmee meer zelfvertrouwen.

Omgeving/anderen
Naast zelfvertrouwen ontwikkelen kinderen ook een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en hun omgeving. Ondanks verschillen in kracht en lengte zorg je dat je de ander geen pijn doet. Je stopt direct wanneer de ander aftikt of stop roept. Hier moet je op kunnen vertrouwen, de eerste Schooljudo waarde.

2. Kennis

Zelf
Inzicht in eigen mogelijkheden ontdek je door simpelweg gewoon te doen. Door te oefenen met verschillende stoeipartners leren kinderen hun grenzen aanvoelen en aangeven. 

Tijdens stoeien ontstaan verschillende emoties zoals frustratie, boosheid en angst. Fouten maken mag. Hiervan leren is het belangrijkst. ‘Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander maar het is belangrijk om beter te zijn dan gisteren’. Feedback geven aan elkaar kan door middel van onze feedbackmethode, de kracht van de duim. Ken je deze nog niet? Check deze hier

Omgeving/anderen
Stoeispelen zijn een uitgelezen mogelijkheid om te leren samenwerken met partners van alle soorten en maten. Hierin leren kinderen zich bijvoorbeeld beheersen bij een kleinere of minder sterke tegenstander. Daarnaast leren minder grote of sterke kinderen zich juist weerbaarder op te stellen. Vertrouwen, respect en verantwoordelijkheidsgevoel zijn hierbij onmisbaar. 

3. Vaardigheden

Zelf
Mogelijkheid tot uitleving. Stoeien is een uitgelezen moment voor kinderen om zich uit te leven. Door de fysieke inspanning en het contact met anderen, nemen spanningen af. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat het kind beter in staat zal zijn om zijn/haar emoties te reguleren.

Tijdens stoeivormen is het heel normaal om elkaar om te duwen of werpen. Het is hierbij zaak om dit altijd op gecontroleerde wijze uit te voeren zonder de ander pijn te doen. Het gaat er dan ook niet om, om de ander uit te schakelen. Deze vorm van beheersing komt zowel bij winst als verlies terug. Ook wanneer je verliest of pijn hebt, is zelfbeheersing belangrijk.

Omgeving/anderen
Vaardigheden die worden ontwikkeld, gerelateerd aan de omgeving zijn voornamelijk het samenwerken en elkaar helpen. Stoeien kan nou eenmaal niet alleen. Je staat niet alleen in dienst van jezelf maar ook van de ander. Wederkerigheid is hier erg belangrijk. Door stoeien leren kinderen beseffen dat wanneer ze een ander helpen, ze dit positieve gedrag ook eerder terug zullen krijgen.

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief