Hiro

DE KRACHT VAN HiRO

Maak kennis met het nieuwste initiatief van Schooljudo: HiRO. HiRO is een nieuwe lesmethode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het Primair Onderwijs (PO). Een initiatief dat is ontwikkeld door Schooljudo. Sinds 2004 ondersteunt het erkende programma Schooljudo het PO en VO in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Schooljudo gelooft dat dit de basis vormt om ieder kind en elke klas in zijn kracht te zetten. De nieuwe methode brengt Schooljudo, bewegend- en ervarend leren met de zeven Schooljudo waarden de klas in. De zeven waarden zijn: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid, Discipline en Plezier. Stuk voor stuk belangrijke waarden voor iedereen. Het op maat gemaakte programma is toegespitst op de wensen en behoeften van elke klas voor een volledig schooljaar. Zowel in het klaslokaal als op de judomat.

“Wij geloven dat kinderen leren door te ervaren en dat dit sneller gaat met plezier. Ons unieke SEO programma maakt elke groep krachtig. Dit zorgt voor een stevig fundament voor ieder kind, nu en in de toekomst.”

De oprichters Ruben Houkes en Ziggy Tabacznik.

DE METHODIEK

HiRO bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door een combinatie tussen praten, ervaren, reflecteren en doen leren de kinderen meer over onze kernwaarden: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid, Discipline en Plezier. Deze waarden zijn ontstaan vanuit het judo, een eeuwenoude waarden gedreven sport, die ontwikkeld is als onderwijsmethodiek.

STICHTING LEERPLAN
ONTWIKKELING (SLO)

HiRO is een onderbouwde methode vanuit Stichting Leerplan Ontwikkeling. De kernen die de SLO per leerjaar op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling heeft geformuleerd zijn verweven in de lessen van de methode HiRO.

GROEPSFASE VAN TUCKMAN:
FORMING, STORMING, NORMING EN PERFORMING

Het programma in de klas is bestaat uit vier fasen. De duur van deze fasen en de inhoud is gebaseerd
op de theorie van Tuckman. HiRO heeft deze methodiek geïmplementeerd om een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan de groepsdynamiek.

LEERCYCLUS
VAN KOLB

De leercyclus van Kolb komt goed van pas in situaties waarin gereflecteerd wordt op het eigen gedrag, de bekwaamheden of overtuigingen die het handelen sturen. Kolb ontwikkelde een proces waarin je stapsgewijs op jezelf kunt reflecteren. Dit wordt bij HiRO in de klas en op de judomat toegepast.

ZIEN! ALS
LEERLINGVOLGSYSTEEM

HiRO en Zien! hebben een samenwerking opgezet waarbij de zeven dimensies van Zien! aansluiten op de lessen van HiRO. Zo kun je als leerkracht een vervolg geven aan de individuele vragenlijsten van Zien! waar dan weer een groepsrapportage uit komt.

JAARPROGRAMMA

HiRO is een uniek jaarprogramma. Door middel van een digitale leeromgeving, gecombineerd met fysieke lessen, zorgt HiRO voor een multidisciplinaire aanpak die niet alleen kinderen, maar de hele klas in hun kracht zet. De lessen vormen de basis van zogeheten Skills4Life, vaardigheden die kinderen meekrijgen en waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Het jaarprogramma bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel is het gedeelte in de klas, gegeven door een leerkracht op het digibord. Het tweede gedeelte zijn de fysieke judolessen op de mat met de pakken aan.

HIRO jaarprogramma schema

SAMENWERKEN?

HiRO werkt met een programma voor 4, 6 of 8 jaar. Op die manier wordt er borging gecreëerd binnen de school. Na afloop van de gekozen periode wordt de methodiek telkens met 1 jaar verlengd. Ken je ons nog niet en wil je graag starten met een pilot? Vraag ons naar de mogelijkheden.

INTERESSE IN EEN BELAFSPRAAK OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?

TIP, DENK HIER ALVAST OVER NA:

Met hoeveel groepen wil je deelnemen aan HiRO?
HiRO is geschikt voor de groepen 1 t/m 8. Je kunt
met minimaal 3 groepen starten.

Hoeveel judolessen wil je per groep?
Er is keuze uit een lessenreeks van 6 of 12 lessen.

In welke periode wil je de judolessen laten plaatsvinden?
Na elke vakantie start er een periode.

BORG DE METHODIEK MIDDELS DE NPO-GELDEN BINNEN JOUW SCHOOLBELEID EN ZET IN OP DE TOEKOMST

Schooljudo staat op deze menukaart voor de NPO-gelden! Dat is natuurlijk met een reden. Wij zijn erkend door Loketgezondleven.nl, Kenniscentrum Sport & Bewegen en staan ook op de menukaart van Gezonde School bij de vignetten Welbevinden en Bewegen & Sport.

Dat betekent dat je Schooljudo (of de vernieuwde methode HiRO) kunt inzetten om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, maar ook aan de fysieke ontwikkeling. Meer weten? Kijk hier.

“Voor ons heeft Schooljudo veel meerwaarde omdat het gericht is op de sociaal emotionele ontwikkeling. Het leren omgaan met elkaar op basis van respect en vertrouwen is voor de kinderen belangrijk. Mijn team is onwijs enthousiast. Zij ervaren het echt als een prettig programma”

Marieke – Directeur OBS De Regenboog

SCHOOLJUDO EN HiRO WERKEN SAMEN MET

Disney
Erkende Interventie
Zien
Aandacht voor Pesten
Gezonde School
SLO