Interview met directeur Madelon Boot: 36 weken Schooljudo op De Klipper

Interview met directeur Madelon Boot: 36 weken Schooljudo op De Klipper

Basisschool de Klipper is de eerste school die een heel jaar lang met het nieuwe Schooljudo programma aan de slag gaat. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan 36 weken met Entertrainer Rex Stoelinga de judomat op. Tijd voor Ivar Spierings om af te spreken met de directeur van basisschool De Klipper: Madelon Boot.

Madelon, waarom hebben jullie voor een heel jaar Schooljudo gekozen?

Toen ik op De Klipper kwam werken kende ik Schooljudo nog niet. De leerkrachten en veel leerlingen wel en zij waren erg positief over het programma. Zodoende ging ik op zoek naar Schooljudo en heb ik contact gelegd. De positieve ervaringen uit het verleden hebben mij dus overtuigd om met Schooljudo in zee te gaan.

Daarnaast is het zo dat in onze wijk kinderen snel over gaan tot fysiek gedrag. Zowel spelenderwijs als letterlijk snel met elkaar op de vuist gaan. Als de één slaat, slaat de ander terug. In plaats van het te melden bij een leerkracht. Ik hoop met inzet van Schooljudo kinderen handvatten te geven hoe om te gaan met dergelijke situaties. Wat houdt het in als je snel overgaat tot geweld en hoe kun je dat doseren. We hebben ook kinderen die zich snel in een hoekje laten drijven. Schooljudo kan ze sterker maken. Ik wil dat ze duidelijk nee en stop leren zeggen.

Schooljudo draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wat doen jullie momenteel op school aan sociaal emotionele ontwikkeling?

Alle leerkrachten zijn op onze school opgeleid vanuit Kanjertrainer. Ze volgen ook regelmatig een opfrisdag. We zijn net begonnen met de Gouden Weken. Dat betekent dat de groep wordt neergezet en er aan een goede sfeer wordt gebouwd. Daarnaast leren de kinderen over de petten van Kanjertraining en wat het betekent als je boos bent. En natuurlijk hoe je daarmee omgaat.

Op welke manier denk je dat een jaar lang Schooljudo hieraan gaat bijdragen?

De focus in de Gouden Weken ligt nu op vertrouwen. Vertrouwen is de basis om aan de groepsdynamiek te werken. Dat sluit naadloos aan bij Schooljudo, waarbij de waarde vertrouwen op onze school ook als eerste behandeld wordt. Hoe mooi is dat! Dat is in ieder geval een sterke start.

Het komende jaar werken de leerlingen aan de waarden vertrouwen, samenwerken en respect. Waarom zijn dit relevante thema’s op school?

Vertrouwen heb ik zojuist al toegelicht. Samenwerken is natuurlijk een kernwaarde vanuit het Dalton Onderwijs. Vanaf groep 1 leren we kinderen samenwerken. Ieder kind is gekoppeld aan een maatje. Het thema samenwerken zit door de hele school. Respect betekent voor ons vooral respect voor elkaar. In deze wijk leven heel verschillende mensen en culturen. Het is belangrijk dat we goed met elkaar om leren gaan. Dat we respect hebben voor elkaar.

De Klipper neemt deel aan een effectmeting in samenwerking met GZ-psycholoog Maurice Topper. De leerlingen zullen op drie momenten in het jaar een vragenlijst invullen, waarmee het effect van Schooljudo in kaart wordt gebracht. Deze effectmeting is voor Schooljudo van grote waarde. Is er ook een meerwaarde voor de school om mee te doen aan dit onderzoek?

Wij zijn als team vooral heel geïnteresseerd in de uitkomsten. Zien we progressie bij de kinderen individueel, maar ook per groep? Ook ouders komen naar mij toe met de vraag of de resultaten met ze gedeeld gaan worden. Dat vind ik een goed signaal.

Wat zijn jouw verwachtingen met betrekking tot de effectmeting?

Ik verwacht een aantal positieve resultaten. Ten eerste dat kinderen die ietwat onzeker zijn en zich vaker terugtrekken, na een jaar Schooljudo zekerder in hun schoenen staan. Meer zelfvertrouwen hebben. Als tweede verwacht ik bij de andere kinderen, die wel voldoende zelfvertrouwen hebben, dat ze hun boosheid meer kunnen reguleren. Als laatste denk ik dat de groepssfeer in de klassen zal verbeteren. Daarnaast doen we zelf twee metingen via KanVAS  van Kanjertraining. Ik ben benieuwd als we scores van vorig jaar vergelijken met die van komend jaar, of die dan verbeterd zullen zijn.