Interview Stichting Aandacht voor Pesten

Interview met Stichting Aandacht voor Pesten

In de week van 27 september t/m 1 oktober was het de Week Tegen Pesten met als thema: Samen aan zet. Omdat wij geloven dat Pesten meer aandacht verdient dan alleen in die week, hielden wij enige tijd later een interview met Anja van de Weerd. Anja werkt voor de Stichting Aandacht voor Pesten. Schooljudo werkt al jarenlang samen met de stichting om elkaar te versterken. Wij interviewden Anja over de uitdagingen die pesten met zich meebrengt.

Wat doet de Stichting Aandacht voor Pesten?

De missie ligt eigenlijk al in de naam vast, namelijk aandacht voor pesten. De stichting zoekt brede aandacht voor pesten en dat is niet alleen bij kinderen en jongeren.  Pesten in de klas of in een groep komt het meest voor en wordt het meest gezien door de mensen. De Stichting Aandacht voor Pesten ziet dat breder. Zoals pesten op de werkplek of pesten bij senioren. Waar de Stichting de laatste tijd echt veel tijd in steekt is het pesten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De Stichting doet veel tegen dit gedrag, om te zorgen dat het bekend wordt bij het grote publiek en bij de overheid. Tevens worden er interventies ontwikkeld. Aan de Stichting zijn +/- 200 hulpverleners verbonden waar iedereen die met pesten te maken heeft (gehad), dus ook de pester, welkom is.

Is de Stichting Aandacht voor Pesten breder dan het eigenlijk lijkt?

De Stichting is klein begonnen met de focus op kinderen en jeugd.  De Stichting kwam toen in een televisieprogramma terecht waar 85% van de mensen gereageerd hadden en dat bleken allemaal ouderen te zijn. En dus is de Stichting met die mensen in gesprek gegaan. Iedereen die vroeger met pesten te maken heeft gehad kan daar later last van krijgen bijvoorbeeld doordat het een trauma is geworden. Ook die mensen hebben na zoveel jaren, hulp en aandacht nodig. Vandaar dat wij als Stichting er voor iedereen zijn, van jong tot oud.

Waarom is precies de Week tegen Pesten belangrijk?

Het is iedere dag belangrijk, maar soms is het nodig om een week er iets langer bij stil te staan dan normaal. Er kwam laatst weer een onderzoek tegen via de NOS. In opdracht samen met het Jeugdjournaal en dat breekt zo’n week dan weer op. Dat wordt dan gepubliceerd in de Week tegen  Pesten en dan kijken mensen van ‘’zijn die cijfers zo erg’’. Dat geeft weer extra aandacht en een impuls om nog meer met het onderwerp bezig te zijn.

 

“Het heet pesten wanneer er er sprake is van
herhaaldelijk, structureel of een machtsverschil.”

 

Hoe gaan jullie ermee om dat 14% van de Nederlandse jongeren nog wordt gepest?

Er staat in het onderzoek in eerste instantie dat meer dan de helft van de Nederlandse kinderen te maken heeft met pesten. De Stichting schrok nog meer van de 14% van de kinderen die zegt dat ze nu gepest worden. In 2018  was dat 10% van de Nederlandse kinderen die te maken had met pesten.

Een stijging van 4 procent in 2 jaar is wel veel!

In 2018 was het al veel en nu 2 jaar later is het 14% en is het nog veel meer. Als je naar de vraagstelling kijkt hanteert de stichting pas het begrip pesten als er sprake is van herhaaldelijk, structureel of een machtsverschil. Het moet aan een aantal criteria voldoen voordat het om pesten gaat. Een kind komt al snel met dat hij/zij wordt gepest. In de volksmond is bij 1 incident al sprake van pesten. Er is wat mij betreft geen duidelijkheid wat de definitie van het onderzoek is geweest. Toch is het positief dat er meer interesse is voor het onderwerp. Er wordt dan gedacht: ‘’laat ik eens contact opnemen met de Stichting’’.

Het is maar goed dat het onderzoek online was gekomen anders hadden niet veel mensen geweten dat het de Week tegen Pesten was!

Daarom denkt de Stichting dat zo’n week juist heel goed is, want er worden weer meningen uitgewisseld en mensen raken met elkaar in contact hierover.  Hopelijk blijft het niet alleen bij meningen want uiteindelijk moeten wij als Nederlanders hier toch iets mee gaan doen met z’n allen. Kinderen geven zelf wel aan dat ze gepest worden maar je moet niet verwachten van een kind dat hij/zij er zelf iets aan kan doen.

Hoe maakt de Stichting Aandacht voor Pesten mensen bewuster van het pestgedrag?

Dat is in de eerste plaats via de website dus als mensen een vraag hebben kunnen zij naar de website en kunnen zij eens gaan kijken van ‘’is dat op mij van toepassing en kom ik hiervoor in aanmerking’’. Heb je een vraag of zit je ergens mee dan kan je de Stichting mailen. In algemene zin hoe kan men bewuster worden van pestgedrag want we zeggen nou wel: leerkrachten zien het niet maar misschien zien ze het wel maar herkennen ze de signalen niet. Het helpt om als docent te weten waar en wanneer er meer kans is op pesten. Je zou als docent dus bijvoorbeeld de deur op een kier kunnen zetten of je loopt af en toe binnen. Wat je ook nog kan doen is je gaat het gesprek met de kinderen aan van ‘’jongens jullie gaan zo omkleden en dit en dit zijn de regels’’.

 

“Bewuster worden van pestgedrag betekent vooral dat je de signalen moet leren herkennen.
Dus kennisoverdracht is het belangrijkst.”

 

Het is algemeen bekend dat er vaak gepest wordt als er geen toezicht is, toch?

Docenten kunnen inderdaad niet overal voortdurend bij zijn, maar toch denken wij dat het makkelijker wordt om het te herkennen als er toezicht is of de deur op een kier laten staan om te controleren. Er zijn ook leerkrachten die dit heel snel door hebben dus die zien heel snel het patroon van pesten.

Hoe ziet de Stichting Aandacht voor Pesten er over 5 jaar uit?

In de eerste plaats vinden wij kennisoverdracht super belangrijk en in dat segment zal de Stichting een hoop gaan doen. Daarnaast is de Stichting heel erg druk met het ontwikkelen van tools dus ook daarin hopen wij dat er veel gaat gebeuren. De Stichting is enorm op zoek naar de financiële middelen. Want het ontwikkelen van zo’n tool kost geld daar kunnen we gewoon niet omheen. De Stichting kan hele goede ideeën hebben waarvan wij weten dat het heel nuttig  is en een grote bijdrage levert aan de sociale veiligheid, maar zonder geld kan er niets gerealiseerd worden.
Kennisoverdracht, interventies en tools dat zijn de dingen die er allemaal moeten komen en daar gaat de Stichting de komende jaren druk mee bezig zijn.

Krijgt de Stichting Aandacht voor Pesten hierin steun/geld van de overheid?

De overheid doet in die zin wel iets want ze hebben gezorgd dat er een nationaal veiligheidsbeleid. Daarnaast is er een programma genaamd KIVA en dat is een anti-pest programma en daar hebben ze veel geld in gepompt. De overheid wil dat de leraren dit meenemen in hun klas met de hoop dat het pesten zal afnemen. De Stichting vindt alleen dat dit breder gezien moet worden. KIVA levert geen zorg en aandacht op maat en wij vinden dat het per individu gekeken moet worden. Per slot van rekening is ieder kind weer anders, niemand is hetzelfde! Een individuele benadering is naast een klassikaal gesprek belangrijk. In een groep zullen sommige kinderen echt niet zeggen dat ze worden gepest.

Hoe is de samenwerking tussen Schooljudo en de Stichting Aandacht voor Pesten?

De missie van Schooljudo en de missie van de Stichting raken elkaar want wij vinden namelijk gezamenlijk dat pesten onder de aandacht gebracht moet worden in het onderwijs.  En samen sta je natuurlijk sterker. Schooljudo heeft veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en dat vinden wij als Stichting weer heel belangrijk want het is goed dat een kind leert: Grenzen aan te geven, dat je met iedereen plezier kan hebben en dat je met iedereen samen op de mat kan staan. We hebben ook jarenlang de Entertrainers kennis bijgebracht over pesten en de sociaal emotionele ontwikkeling en wij kunnen Schooljudo daar heel erg in ondersteunen. Wij vinden het weer belangrijk dat Schooljudo op heel veel scholen komt om zo weer het pesten te voorkomen en daar ook aandacht aan te geven.

Meer weten? Kijk op: www.aandachtvoorpesten.nl

Deel dit artikel

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief