LSD: maar dan voor kinderen

LSD: maar dan voor kinderen

 

LSD voor kinderen? We hebben het natuurlijk over: luisteren, samenvatten en doorvragen en niet over kinderen die een psychedelische ervaring hebben. Alhoewel, het bewust inzetten van lsd, wel zorgt voor meer verbinding tussen mensen!

 

Menig professional of ouder kent het wel, je bent in gesprek met een kind of jongere en je gedraagt je als een OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig). Je laat OMA thuis en toch lijkt het gesprek nergens over te gaan. Wat dan? Toch maar LSD inzetten?

Tijdens de Schooljudo lessen is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen om zich te kunnen uiten. Gesprekken over wat ging er goed en wat ging er minder goed zijn dan ook een onlosmakelijk onderdeel van de methode. Nadat kinderen een fysieke ervaring hebben gehad, wordt er vervolgens een koppeling gemaakt met hun ervaring door middel van de duimen feedback methode. Onze Entertrainers (degenen die onze fysieke lessen geven op scholen) vragen dan ook regelmatig door, om te achterhalen wat er precies bedoeld wordt. Zo komen we tot nieuwe inzichten, met elkaar.

 

Luisteren samenvatten doorvragen

 

Waar is LSD goed voor?

Wanneer je er voor kiest LSD in te zetten dan doe je de volgende dingen:

 

Luisteren naar wat een kind te vertellen heeft, vat dit vervolgens samen om te kijken of je het goed begrepen heeft en vraag hier vervolgens op door.

In de praktijk komt het vaak voor dat miscommunicatie relaties en gesprekken verpest. Met een mindere sfeer als gevolg. Tijdens de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is het zo belangrijk dat zij:

 

  1. Het gevoel krijgen serieus genomen te worden.
  2. Zij zelf leren goed te luisteren en communiceren met anderen.
  3. Zich verbonden voelen met opvoedingsfiguren.

Wanneer kinderen aangeven dat ze iets nooit op een bepaalde manier bedoeld hebben, maar dit wel zo geïnterpreteerd is dan blijkt het toch een gevalletje miscommunicatie. Vandaar ons advies om regelmatig te checken hoe iemand iets bedoeld.

 

Luisteren

Luisteren doen we niet alleen met onze oren, maar ook lichaamstaal is heel belangrijk. Daarom is het logisch dat miscommunicatie vaak ontstaat via Whatsapp of andere social media kanalen. Wanneer je tegenover elkaar staat krijg je veel meer informatie binnen, wat vaak cruciaal is om tot wederzijds begrip te komen. Zorg daarbij voor een open houding, maak tijd om te luisteren en wees oprecht. Wil je actief luisteren? Zorg dan dat je ook goed let op wat de ander te zeggen heeft, niet alleen in woorden, maar dus ook de toon, het volume en de lichaamstaal geven waardevolle informatie. Je kunt het gerust benoemen als je iets anders bij het kind ziet dan wat hij/zij zegt. Bijv: “Ik hoor dat je zegt dat je het heel leuk vindt op school, toch lijkt je gezicht helemaal niet zo blij te staan. Klopt het wat ik zie?”. Op deze manier creëer je veel meer diepgang in een gesprek.

 

Samenvatten

 

Heeft de ander zijn verhaal gedaan, dan kan je het samenvatten in eigen woorden. Hiermee check je of je het goed begrepen hebt en geef je een kind de gelegenheid aan te vullen of te corrigeren. Bijvoorbeeld: “Als ik je goed begrijp bedoel jij dat………”. Dit geeft een ander ook het gevoel echt gehoord te zijn. Heel belangrijk natuurlijk!

 

Doorvragen

 

De techniek van het doorvragen is belangrijk bij een goed gesprek. Vaagheden kunnen opgehelderd worden, hoofd-en bijzaken worden onderscheiden, we krijgen veel meer informatie en ook kun je tegenstrijdigheden teruggeven. Ook voor een kind is het prettig, omdat het laat zien dat je echt luistert. Daarnaast werkt doorvragen enorm verhelderend. Vooral bij pubers met wisselende emoties, kan een gesprek waarbij je goed doorvraagt, voor veel opluchting zorgen. Het zet alles weer even op een rijtje. Wellicht herken je het ook bij jezelf. Een goed gesprek zorgt vaak vanzelf voor de oplossing.

 

Schooljudo en communicatie

Tijdens onze Schooljudo lessen wordt er minder gepraat en meer gedaan. Dit neemt niet weg dat er geen communicatie plaatsvindt, in tegendeel juist!

Onze basis ligt in het voelen en ervaren van bepaalde situaties. Daarna creeëren we altijd een feedback moment waarin kinderen kunnen aangeven hoe zij iets hebben ervaren. Naast de waarden zijn er twee elementen geïntegreerd binnen het programma die specifiek zijn ontwikkeld om de sociale vaardigheden van de deelnemers te bevorderen.

 

Dit doen wij door de duimen feedbackmethode en de schouderklop.

 

Kracht van de schouderklop

Een complimentje krijgen en geven is altijd leuk. Toch wordt dit volgens ons veel te weinig gedaan. Binnen onze maatschappij ligt de focus vaak op dingen die niet goed gaan. Terwijl er heel vaak ook ontzettend veel dingen WEL goed gaan. Wij zijn er van overtuigd dat als kinderen zichzelf (als anderen het vergeten) en anderen niet vaak genoeg een complimentje kunnen geven!

Tijdens de Schooljudo lessen gaan kinderen aan de slag om hier mee te oefenen. Want een complimentje geven, maar ook ontvangen blijkt vaak nog niet zo makkelijk. Binnen de digitale leeromgeving legt topjudoka en juf Kim Polling uit hoe deze complimenten methode werkt. Er zijn verschillende oefeningen en werkbladen te vinden om hier ook in de klas mee aan de slag te gaan. Als er goed met de ‘Kracht van de Schouderklop’ aan de slag wordt gegaan zorgt dit veelal voor een boost in het zelfvertrouwen van de kinderen!

 

Kracht van de duim

In Nederland kennen wij allemaal de duim omhoog als handgebaar. Het betekent ‘TOP’ of ‘HEEL GOED’. Binnen de Schooljudo lessen leren kinderen om bewust met hun duim aan te geven of zij iets goed vinden gaan. Zij leren om aan te tonen als het beter had gekund en zij leren om aan te geven dat iets nog niet goed gaat.

Zo leren zij om laagdrempelig aan te geven hoe zij zich voelen en hoe zij een samenwerking vinden gaan. Dit zorgt ervoor dat zij op een positieve en visuele manier kunnen reflecteren op zichzelf en op de ander.

Een belangrijke voorwaarde voor de duimen feedback methode is dat kinderen zich veilig voelen bij het tonen van hun duim. Kinderen worden regelmatig gevraagd hun duim te tonen, waarbij niet direct de discussie wordt aangegaan. Terwijl een volgende oefening in gang wordt gezet wordt een leerling indien nodig apart genomen om te bespreken wat de duim voor hem/haar betekent. Zo krijgt iedere leerling de volle aandacht die hij/zij verdient.

 

duimen feedback methode

 

Een laatste tip

 

Het is ontzettend waardevol om allerlei methodes te kennen zoals LSD en bijv. een feedback methode. Wees er echter wel alert op dat je het niet te gekunsteld overbrengt en dat het wel oprecht is. Er zijn mensen die hier gevoelig voor zijn en voor hen voelt het alsof je een trucje aan het uitvoeren bent. Zorg er dus voor dat je eerst verbinding met het kind hebt, dat je de technieken goed beheerst en dat je de dingen die je zegt ook echt meent!

 

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de kracht van onderlinge relaties, en dat begint bij het serieus nemen van de ander.

 

Succes!