Weerbaarheidstraining op de mat

Weerbaarheidstraining op de mat

Van sommige kinderen wordt gevonden dat zij niet voldoende weerbaar zijn. Tegenwoordig is er dan ook een brede keuze aan weerbaarheidstrainingen die erop gericht zijn om de weerbaarheid van deze kinderen te vergroten. Schooljudo zet waardevolle ervaringen op de mat om in een all-round methode waarin je weerbaarheid vergroot door ’te doen’.

Wat is weerbaarheid?

Het is lastig om een eenduidige definitie van het begrip ‘weerbaarheid’ te geven, maar de dikke Van Dale definieert weerbaar als ‘in staat om tegenstand te bieden’. Een aantal kenmerken die bij weerbaarheid horen zijn dan ook op een goede manier opkomen voor jezelf en je grenzen aangeven. Kinderen die minder weerbaar zijn worden vaker gepest. Weerbaarheidstrainingen zijn vaak erg nuttig voor kinderen die gepest worden, maar ook voor een gehele klas als je het hebt over de groepsdynamiek die pesten juist in stand houdt.

Een kenmerk van een gebrek aan weerbaarheid is een tekort aan assertiviteit. Iemand die assertief is heeft een aantal eigenschappen:

  • De persoon is in staat om hechte relaties met andere mensen te ontwikkelen;
  • Hij/zij kan voorkomen dat anderen misbruik van hem of haar maken;
  • Hij/zij kan positieve én negatieve gedachten uiten zonder dat hierbij een schuldgevoel, stress of angst ontstaat. Ook worden andermans rechten hierdoor niet geschonden.

In deze omschrijving komen inderdaad de kenmerken van weerbaarheid terug: iemand die op de juiste manier opkomt voor zichzelf en zijn grenzen aangeeft, voorkomt hiermee dat anderen misbruik van hem maken.

Mensen die door anderen als assertief worden ingeschat, reageren sneller, en spreken op luidere toon. Daarnaast wordt het als assertief beschouwd wanneer iemand het gedrag van een ander niet accepteert en vraagt of de ander zijn gedrag wil veranderen. Ten slotte laten assertieve mensen meer emoties in hun stem doorklinken: hun intonatie is levendig.

Weerbaar door Schooljudo

Met Schooljudo werken wij tijdens het programma aan weerbaarheid. Het thema wat in jaar 5 extra uitgelicht wordt loopt als rode draad door alle andere thema’s heen. Weerbaarheid is belangrijk omdat het een middel is tegen pesten. Wij leren kinderen stevig in hun schoenen staan, letterlijk en figuurlijk. Je kunt veel praten over weerbaarheid maar wij geloven dat het veel belangrijker is om weerbaarheid te voelen.

Een greep uit de onderwerpen die wij behandelen tijdens deze lessen:

  • Voor jezelf en anderen opkomen
  • Grenzen (durven) aangeven
  • Doorzetten
  • Samen weerbaar

Doordat we kinderen laten voelen wat het betekent om weerbaar te zijn, kunnen zij deze (levens)lessen makkelijker integreren in hun dagelijks leven.

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief