Methodiek

METHODIEK

In 1882 bedacht de japanse pedagoog Jigoro Kano judo: als onderwijsmethodiek en weerbaarheidstraining voor lichaam en geest. Deze methodiek brengen wij in een modern jasje de basisschool in. Dit doen wij met verschillende elementen die bijdragen aan de de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Aansluitend op de kerndoelen van het primair onderwijs. Met een basis in bewegend leren en leren door te doen.

Wij creëren impact door ieder schooljaar het accent te leggen op een van de Schooljudo waarden zoals weerbaarheid of vertrouwen. Uniek aan het programma is dat dit thema bestaat uit gedifferentieerde stof voor de midden- en bovenbouw, zodat er school breed aan gewerkt kan worden. De kleuters stappen in met het overkoepelende thema plezier.

Leraren hebben het hele jaar lang toegang tot onze digitale leeromgeving. Hierin vinden zij stof om interactief en laagdrempelig met de verschillende waarden aan de slag te gaan. Daarnaast stappen leerlingen ieder jaar met een grote glimlach in judopak de mat op zodat zij tijdens een fysieke weerbaarheidstraining de waarden letterlijk in handen hebben. Door de samenwerking met Disney is ieder thema voor de kinderen een nieuwe ervaring die is afgestemd op hun belevingswereld.

Met het Schooljudo programma leren kinderen om:

        Binnen een veilige setting te stoeien.

        Grenzen te stellen en elkaars grenzen te respecteren.

        Op een constructieve manier feedback te geven aan elkaar.

        Respect te hebben voor zichzelf en elkaar.

        Weerbaarder worden binnen allerlei soorten situaties.

        Discipline en beheersing te leren, zodat zij betere keuzes in het leven kunnen maken.

        Vertrouwen in zichzelf en elkaar te hebben.

        Hoe je met elkaar kunt samenwerken.

 Etc.

En dit allemaal met de kern van het elkaar vastpakken op de mat, met de gymzaal als dojo. Uit de praatcultuur, terug naar de basis van het voelen en ervaren van diverse situaties, zodat er een koppeling gemaakt kan worden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Lees hieronder meer over de inhoud en de verschillende onderdelen van de Schooljudo methodiek:

Aansluiting kerndoelen basisonderwijs

Schooljudo sluit aan op:

 • Kerndoelen 34, 35 en 37 van mens en samenleving
 • Kerndoelen 54 en 55 van kunstzinnige oriëntatie
 • Kerndoelen 57 en 58 van bewegingsonderwijs

Lees meer

Feedback- en complimentenmethode

Schooljudo werkt met: ‘De kracht van de duim en de kracht van de schouderklop’

 • Om leerlingen te leren reflecteren op zichzelf en op de ander
 • Om leerlingen te leren uiten hoe zij zich voelen
 • Om leerlingen te leren complimentjes te geven en te ontvangen

Lees meer

Erkende interventie

Schooljudo is een erkende interventie

 • Schooljudo is goed onderbouwd op de menukaart van Effectief Actief
 • Schooljudo is een Gezonde Schoolactiviteit
 • Schooljudo is opgenomen binnen ZIEN! van ParnasSys

Lees meer

Digitale leeromgeving

Een inspirerende digitale leeromgeving om de Schooljudo waarden in de klas te laten leven

 • Een heel schooljaar toegang tot opdrachten, oefeningen en energizers gerelateerd aan de waarden
 • Om daarmee het actieve gedeelte op de mat te linken aan de praktijk in de klas
 • Een zeer plezierige en leerzame versterking van het bestaande SEO beleid

Lees meer

Waardenworkshop lerarenteam

We trappen jaarlijks af met een Waardenworkshop voor het lerarenteam

 • Om goed aan te sluiten op huidige initiatieven en het schoolbeleid
 • Om optimaal te helpen bij het creëren van een veilig en fijn pedagogisch klimaat
 • Om wegwijs te raken door onze online leeromgeving met oefeningen voor op het digibord

Lees meer

Weerbaarheidstraining op de mat

Weerbaarheidstraining op de judomat: een belangrijk onderdeel van het programma

 • Voor een boost aan de groepsdynamica en voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind
 • Om samen heel veel plezier te maken en voor vertrouwen in de groep
 • Om 8 weken lang in judopak daadwerkelijk de waarden te voelen

Lees meer

Introductie in de klas

Voor de lessen op de mat komt de Entertrainer met een introductie in de klas

 • Om de groepsdynamica en sfeer in de klas te proeven
 • Om kennis te maken en de spelregels af te stemmen
 • Om vast te oefenen om heel veel complimenten te geven en te ontvangen

Lees meer

Disney zorgt voor aansluiting op de belevingswereld

Disney zorgt voor aansluiting op de belevingswereld van de kinderen

 • Disneykarakters komen tot leven op de judomat
 • Met zeven Schooljudo waarden als leidraad gaan kinderen op zoek naar diepere betekenis van Disney films
 • Om op een speelse en leuke manier serieuze onderwerpen in de klas te behandelen

Lees verder

Zichtbaar waarde(n)vol

Schooljudo is zichtbaar waarde(n)vol

 • Ieder kind krijgt ieder jaar een diploma met de behaalde waarde
 • In iedere klas hangt een waardenposter met gemaakte groepsafspraken
 • Op onze pakken staan de Schooljudo waarden afgedrukt zodat de kinderen deze jaarlijks letterlijk in handen hebben

Lees verder

Met wie werken we samen

Gezonde School
Zien! Parnas Sys
Jeugd Educatie Fonds
Schooldomein
Stichting Aandacht voor Pesten
LeasePlan
Volker Wessels
Disney
Reaal
TNT FedEx
IT 4 Kids
Skills for LIFE Foundation
De Nieuwe Gevers

Schrijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief