Sometics

Sometics maakt de groepsdynamiek zichtbaar!

Sometics maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in een groep spelen zichtbaar te maken. Wie zijn populair in de groep, wie vallen buiten de groep? Sometics geeft inzicht in de groepsstructuur op grond van gerichte vragen. Via diverse modellen (gebaseerd op het sociogram) wordt de groep vervolgens geanalyseerd.

Het resultaat is een overzichtelijk beeld van de totale groepscohesie en onderlinge relaties en interacties in de groep. Op basis van de weergegeven patronen kan de leerkracht de groepsdynamiek beïnvloeden en over langere tijd zien of de invloed heeft gewerkt.
Schooljudo en Sometics helpen docenten bij het creëren van een veilige, fijne sfeer en pedagogisch klimaat, zowel op de judomat als in het klaslokaal.

Uitgelicht

Met wie werken we nog meer samen

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief