ZIEN!

Een minder fijne sfeer in de klas? Kies Schooljudo

ZIEN! is een expertsysteem van ParnasSys dat meer doet dan het volgen van de leerling. Met ZIEN! voor het primair onderwijs zetten leerkrachten de sociaal emotionele ontwikkeling en het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch op de kaart. 

Voor het versterken van de sociale vaardigheden op groepsniveau is ervoor gekozen om binnen ZIEN! naast het geven van handelingssuggesties, ook suggesties voor bestaande methoden en methodieken aan te reiken. Schooljudo is zo’n methodiek. Omdat de hoofdwaarden van Schooljudo goed aansluiten bij de basisbegrippen van ZIEN! ‘Welbevinden en Betrokkenheid’ én omdat de subthema’s van Schooljudo zijn onder te verdelen onder de verschillende ruimte nemende en ruimte gevende vaardigheden; verwijzen zij ook naar Schooljudo.

Meer informatie over hoe Schooljudo en ZIEN! op elkaar aansluiten en elkaar versterken? Klik hier

Met wie werken we nog meer samen

[ess_grid alias=”grid-2″]

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief