Prijzen

PRIJZEN

Als onderwijsprofessional ben je vast benieuwd: wat zijn de mogelijkheden van Schooljudo voor mijn klas en mijn school? Wat wordt er van mij als leerkracht gevraagd tijdens het programma? Hoe zorgen we er voor dat we door het hele jaar heen scherp blijven als klas of school? En hoe kunnen we op actieve wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen?

Dit zijn allemaal legitieme vragen waar we je graag bij helpen. Hieronder volgt een kort overzicht van ons programma.

PROGRAMMA

Als school kies je voor deelname voor ten minste 3 of 6 jaar. Na afloop van de gekozen periode kan Schooljudo worden opgezegd of wordt Schooljudo tot wederopzegging telkens met 1 jaar verlengd.

Om impact te creëren stappen kinderen ieder jaar met een Entertrainer de mat op. Zo hebben de kinderen de Schooljudo waarden herhaaldelijk fysiek in handen en gebruiken we de ervaringen van kinderen op de mat, als leer- en feedbackmoment. Zo werken we aan sociale vaardigheden door middel van het ervarend leren. Oftewel: leren door te doen!

Elk jaar behandelen we 1 van onze 6 waardes, zodat je in 6 jaar tijd het hele programma doorloopt. Daarnaast werk je met de klas, door middel van een Digitale Leeromgeving, het hele jaar door aan de waarden. Zo krijgen kinderen telkens een nieuwe ervaring die in samenwerking met Disney compleet is afgestemd op hun belevingswereld. 

Doordat wij een compleet programma bieden, heb je als docent weinig tot geen voorbereidingstijd.

  • Wij regelen de matten.
  • Wij regelen de pakken.
  • De digitale leeromgeving regelt de lessen.

Zo kan je als leerkracht op structurele wijze aan de slag met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, zonder dat je daar zelf veel voor moet voorbereiden.

Samen met ons, samen met de klas.

Meedoen?

Wij sluiten graag aan bij de missie en visie van scholen. Wij zien onszelf daarin als een toevoeging op het huidige schoolbeleid.

We brengen daarbij een stuk judo-cultuur met ons mee, met de bijbehorende mindset. Een mindset waarin het belangrijker is om jezelf met jezelf te vergelijken, dan met anderen. Een mindset waarin we samen met elkaar willen werken aan waarden door middel van het ervarend leren.  Zo kunnen we ook samen bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin we effectief kunnen werken aan de verbetering van groepsdynamiek en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

*Onze methode is door de landelijke erkenningscommissie interventies van Effectief Actief gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwde interventie. Scholen zetten het in als onderdeel van het sociaal-emotionele ontwikkelingsplan of als aanvulling op het anti-pestbeleid. Daarnaast draagt Schooljudo als Gezonde Schoolactiviteit bij aan een Gezonde School.

SPONSORING

Ook zijn er mogelijkheden voor sponsoring door onze partners!

Trots zijn wij op onze partners die geloven in de kracht van Schooljudo, die ons programma versterken en jullie een aantrekkelijke sponsorkorting van €1000,- geven per jaar. Let op: deze korting geldt zolang er sponsordekking is, als je kiest voor meerdere jaren dan wordt deze sponsordekking gereserveerd.

Vraag eenvoudig, snel en vrijblijvend een offerte aan om te kijken of Schooljudo past binnen jullie schoolbeleid*. 

Met wie werken we samen

Gezonde School
Zien! Parnas Sys
Jeugd Educatie Fonds
Schooldomein
Stichting Aandacht voor Pesten
LeasePlan
Volker Wessels
Disney
Reaal
TNT FedEx
IT 4 Kids
Skills for LIFE Foundation
De Nieuwe Gevers