Waarde #2 Samenwerken

Samenwerken – Elkaar altijd helpen

Na “vertrouwen” komt de waarde “samenwerken” aan bod. Zowel op de mat als in de klas gaan wij met deze waarde aan de slag. Het team van leraren betrekken wij bij dit thema door tijdens de waardenworkshop ook met hen de mat op te gaan.

Wij dagen kinderen uit om na te denken over de volgende onderwerpen:

  • Praatles 1: Samen sta je sterker.
  • Praatles 2: Elkaar leren kennen.
  • Praatles 3: Ieder in zijn kracht.
  • Praatles 4: Soms botst het.
  • Praatles 5: Leren van het verleden.

In de digitale omgeving is er aansluitend lesmateriaal voor in de klas te vinden. In de middenbouw worden er vragen gesteld aan de hand van fragmenten van de film “Ratatouille”. In de bovenbouw wordt de stof behandeld aan de hand van “Big Hero 6”. Iedere les sluiten wij af met een passende energizer en de opdracht om samen met de klas de waardenposter in te vullen.

De waarde die ‘samenwerken’ opvolgt is ‘respect’.

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief