Sport op Basisscholen start pilot Schooljudo in Friesland

17 januari 2022

Sport op Basisscholen start pilot Schooljudo in Friesland

Sport op Basisscholen (SOB) gaat samen met de Friese gemeenten op zoek naar tien Friese basisscholen die de unieke kans krijgen om deel te nemen aan de pilot Schooljudo.

Deelname wordt gestimuleerd dankzij een flinke financiële korting mogelijk gemaakt door De Friesland. De tien scholen starten begin schooljaar 2019/2020 met de pilot. Waarbij onderzocht wordt of judo een positief effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen.

Schooljudo brengt op vierhonderd plekken in Nederland de filosofie van het judo, gericht op de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de basisschool in. Het afgelopen jaar deden al 39 Friese basisscholen mee aan Schooljudo in verschillende gemeenten. Schooljudo heeft een leerlijn ontwikkeld, waarbij zeven waarden centraal staan. Dat zijn vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden structureel op de judomat én in de klas terug te laten komen, maakt Schooljudo kind en klas krachtig.

Effect Schooljudo in pilot wordt gemeten
Gezondheid gaat tegenwoordig om meer dan ‘niet ziek’ zijn. Het gaat om lichamelijke en geestelijke gezondheid. Schooljudo heeft daar een positief effect op. Om te meten of dat ook daadwerkelijk zo is, wordt het effect van schooljudo op de Friese basisschoolkinderen in de pilot in kaart gebracht. De motoriek wordt gemeten door middel van de MQ Scan; een gevalideerde, snelle en betrouwbare test om de motorische vaardigheden van leerlingen te toetsen. Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt onderzoek gedaan naar progressie op het gebied van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bepaald of het schooljudo project wordt voortgezet.

Sport op Basisscholen bereikt ruim 40.000 Friese leerlingen
Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân en heeft als doel om het bewegingsonderwijs in Fryslân te verbeteren. In 2011 is SOB begonnen. Inmiddels bereiken 57 vakleerkrachten ruim 40.000 Friese leerlingen op 318 (van de 420) scholen. Sport op Basisscholen wordt onder andere gefinancierd door gemeenten en De Friesland.

Deel dit artikel

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief