Ik heb een vraag over de ‘Les 0’

Ik heb een vraag over de ‘Les 0’


Wat houdt de ‘Les 0’ precies in?

  • Ter voorbereiding komt de Entertrainer zichzelf voorstellen aan de groepen die aan het Schooljudo-programma gaan deelnemen. Dit moment noemen we de ‘Les 0’, de voorbereiding van de lessen op de judomat.

Wanneer vindt de ‘Les 0’ plaats?

  • De ‘Les 0’ vindt idealiter één week voorafgaand de lessen op de judomat starten plaats. De Entertrainer stemt dit moment af met de contactpersoon van de school.

Hoe lang neemt de ‘Les 0’ qua tijd in beslag?

  • De ‘Les 0’ neemt 10-15 minuten per groep aan tijd in beslag. Reken maar uit!

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief