Waarde #1 Vertrouwen

Vertrouwen – Op elkaar kunnen rekenen

Met vertrouwen kun je verder bouwen! Vertrouwen is de basis en daarom de eerste waarde uit de reeks. Zowel op de mat als in de klas gaan wij met deze waarde aan de slag. Het team van leraren betrekken wij bij dit thema door voorafgaande het programma hen een waardenworkshop aan te bieden.

Wij dagen kinderen uit om na te denken over de volgende onderwerpen:

  • Praatles 1: Vertrouwen in elkaar.
  • Praatles 2: Zelfvertrouwen.
  • Praatles 3: Vertrouwen kan groeien.
  • Praatles 4: Wantrouwen en verraad.
In de digitale omgeving zijn de lessen “vertrouwen” voor in de klas te vinden. In de middenbouw worden er vragen gesteld aan de hand van fragmenten van de film “Jungle Book”. In de bovenbouw wordt de stof behandeld aan de hand van “Tarzan”. Iedere les sluiten wij af met een passende energizer en de opdracht om samen met de klas de waardenposter in te vullen.
De volgende waarde aan bod is: Samenwerken.

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief