Waarde #5 Weerbaarheid

Weerbaarheid – Sterk staan en volhouden

Na ‘beheersing’ komt de waarde ‘weerbaarheid’ aan bod. Zowel op de mat als in de klas gaan wij met deze waarde aan de slag. Het team van leraren betrekken wij bij dit thema door voorafgaande het programma hen een waardenworkshop aan te bieden.

Wij dagen kinderen uit om na te denken over de volgende onderwerpen:

  • Praatles 1: Voor jezelf en anderen opkomen.
  • Praatles 2: Grenzen durven aangeven.
  • Praatles 3: Doorzetten.
  • Praatles 4: Samen weerbaar!

In de digitale omgeving is er aansluitend lesmateriaal voor in de klas te vinden. In de middenbouw worden er vragen gesteld aan de hand van fragmenten van de film “Monsters en co”. In de bovenbouw wordt de stof behandeld aan de hand van “Vaiana”. Iedere les sluiten wij af met een passende energizer en de opdracht om samen met de klas de waardenposter in te vullen.

Na ‘weerbaarheid’ gaan wij verder met de waarde ‘discipline’.

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief